Steigen Kystlag -  Steigen i Nordland
 
 Alvenesåttringen
 
I mangel av navn kaller vi den «Alvenesåttringen». Båten er 9 meter lang og  har fem rom. Den er med andre ord en liten åttring. Båten tilhører Arne og Svein Sivertsen, men Steigen Kystlag har i mange år disponert båten. Etter at den ble hentet ut av naustet i Alvenes for flere år siden, har den blitt pusset opp og er blitt utstyrt med mast, rigg og råsegl. I dag er båten tilbake i Alvenes. 
 
Eierne har sagt seg villige til å gi båten til kystlaget dersom vi ruster opp båten og får den under segl igjen, noe vi mer enn gjerne ønsker. Men for å få dette til, trenger vi et entusiastisk mannskap i Nordfold-området som kan ta ansvaret for båten og holde den i aktivitet om sommeren. 
 
Styret har  startet  et eget prosjekt i kystlaget med dette som formål. I løpet av vinteren vil det bli holdt et orienteringsmøte i Nordfold. 
 


                                              Ut av naustet 1993
 


Vinteroppsett
 


                                                 Under segl !
 


                                                         Flott båt
 


                                                Åttringen i Alvenes
 
 
 
 
 
 
Peder-Slåtten
etter Dreyer-Pedersen (Steigen)
Du trenger Flash Player for å kunne se denne siden.
 
 
 
 
,
,