Steigen Kystlag -  Steigen i Nordland
   Kystmuséet

I løpet av de siste 2 årene har vi i Steigen Kystlag gjennomført et stort prosjekt for å formidle og bringe fram i lyset Steigens kystkultur- og historie.

Kystlagsbrygga er et nybygg vi har reist i havneområdet på Nordskot. Arbeidet startet i juni 2010 på  Lakså-saga hos Gjermund  Laxaa. 50 m3 furutømmer fra Saltdal ble saget opp til planker og bord og kjørt med traktorer til Nordskot der det ble lagret over vinteren.  Høsten samme året startet vi arbeidet på tomta og  kaia foran brygga.  I løpet av 4 måneder sommeren 2011 ble så brygga reist.  Det er utført mer enn 2000 timer dugnad i løpet av byggeperioden i tillegg til mange pengegaver.

Kystmuseet. I løpet av vinteren 2011/12 ble brygga innredet og utstillingene kom på plass. Museet består av 3 etasjer. I første etasje er gamle båter og båtmotorer utstilt. Flere av motorene er i kjørbar stand. Bryggas 2. etasje inneholder et fiskerimuseum, der vi gjennom utstillinger viser redskaper og fiskemetoder som var i bruk i området fram til 1960-tallet, men som nå er gått ut av bruk. I 3. etasje finner en gjenstander med tilknytning til håndverk, husflid, hus og heim.

Kystmuseet ble offisielt åpnet 29.juni 2012 av leder for landsstyret i Forbundet Kysten, Arne Andreassen. 
 
 
Avisa Nord-Salten om


Kystmuseet på Facebook