Steigen Kystlag -  Steigen i Nordland
 
NYHETER


Nytt fra Steigen Kystlag
Her kommer litt informasjon fra styret til lagets medlemmer.

Årsmøtet med festmiddag ble avviklet på Manshausen i april. 30 feststemte medlemmer møtte opp og hadde en trivelig kveld med Margretha som vert på anlegget til Børge Ousland. På møtet ble både leder og resten av styret gjenvalgt.

Styret konstituerte seg på styremøte 18. mai, og består av :Harald Nilsen (leder), Søren Simonsen (nestleder), Kjell Tennes (kasserer), Finn-Eirik Aasjord (sekretær) og Arvid Nødtvedt  (nettansvarlig).
På årsmøtet ble det etterlyst mer engasjement for å engasjere kvinner i laget og også barn. Styret vil i året som kommer ta tak i dette og prøve å gjøre en innsats.

Kystmuseet er nå avsluttet for denne sesongen, og museet er ryddet og klargjort for publikum. Styret har fastsatt åpningstider ( hver dag i juli mellom kl 1800-2000 ).

I år satser vi på å trykke en egen brosjyre som skal legges ut på steder der folk ferdes.

Når det gjelder vaktliste, ønsker vi tilbakemelding fra de av dere som kan tenke seg å sitte en eller to kvelder på museet. Ring eller send epost til Harald.

Engen-båten, som vi har restaurert i vinter, er nå kommet på sjøen. Vi har leid kaiplass i småbåthavna på Nordskot for hele sommeren. Styret har bestemt at vi skal tilby publikum kortere turer med båten mot betaling. Ellers skal båten kunne brukes av medlemmene på eget ansvar i nærområdet. Vi skal lage et enkelt reglement for denne bruken.

Fra 14. til 17. juli blir det kyststevne i Bodø med massevis av båter og folk. Vi planlegger å delta med Engen-båten. Stein skal også gå til Bodø med «Nordmelaværing»,  og har tilbudt overnatting om bord for lagets medlemmer som ønsker det. På grunn av begrensede plasser prioriteres de som deltar på mekkekveldene til denne turen. Du kan selvsagt også besøke kyststevnet som vanlig publikummer en eller flere av dagene.

Den 20. juni skal kystlaget i samarbeid med Frivillighetssentralen arrangere Ro-knappen kurs for barn. Steigen Svømme- og livredningsklubb vil sannsynligvis også bli med på arrangementet.
Også i sommer planlegger vi å arrangere turmarsjen «Tre øyer på langs»  i år er datoen 24. juli. Vi har økt prisen litt, nå koster det 200 kroner  for voksne, 100 for barn og 500 for familie. Opplegget blir som før, så fremt helsa og formen holder hos de som er involvert.
I sommer skal vi gjøre et nytt forsøk på å få til et medlemstreff i Alvenes-fjæra ved naustene vi har adoptert. Dette må vi ta litt på sparket etter vær og vind. Sannsynligvis blir det i august.

Fredag 1. juli skal kystlaget ha pubkveld på Feskbruke. Hvis alt klaffer, vil Monrad Pedersen fra Rognan komme og holde et foredrag om forskjellige  tradisjonelle båttyper. Monrad er kjent for sine tegninger av båter og har tidligere hatt utstilling av bildene i Steigen.

Til slutt nevner vi at kystlaget for tiden forhandler med Fylkesmannen om fjerning av deler av et båtvrak fra Engelvær naturreservat. Dette er en jobb som passer for «Nordstjernen» og som gir oss noen kroner i kassen. Tid for dette er ikke bestemt ennå. Vi går inn i en sommersesong med mange og spennende aktiviteter i kystlaget. 
God sommer til alle sammen.                                                           

Hilsen styret i Steigen Kystlag

 
 
Kystlagsprisen 2010
Et stolt styre i kystlaget med beviset for prisen
 
Under Forbundet Kystens landsmøte i Tønsberg 8. - 10. april ble det delt ut flere priser, blant annet Kystlagsprisen, som landsstyret i Forbundet Kysten deler ut til det kystlaget som har utmerket seg  spesielt i arbeidet for kystkulturen i året som gikk.
 
Prisen for 2010 gikk til Steigen Kystlag. I begrunnelsen for tildelingen framhevet landsstyret at et lite lag med få medlemmer hadde store ambisjoner og flere prosjekter på gang. Det ble også framhevet lagets satsing på nærmiljøets kystkultur og lagets evne til å profilere Forbundet Kysten på en positiv måte. Det ble videre påpekt at Steigen Kystlag har en god og informativ nettside, som oppdateres jevnlig.
 
Styret i Steigen Kystlag setter stor pris på at vi i år ble tildelt Kystlagsprisen. Tildelingen er en stor motivasjon for videre arbeid i laget og for kystkulturen. Når kystlagsbrygga står ferdig, vil prisen få en framtredende plass i bygget.
 
Styret vil rette en stor takk til landsstyret for tildelingen av årets kystlagspris.
 
 Motivet er fra en skuteside - over og under vannlinjen
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Årsmøte i Steigen Kystlag
(3. mai 2011)
 
Øystein Wiik
utnevnt til æresmedlem
 

Æresbeviset til Øystein (til høyre) ble overrakt av nestleder Søren Simonsen
 
 
 
 
 
Kystlaget uttaler:
 
"Øystein er et begrep i Steigen. Hans livsverk i Vikhavn og merkevaren Steigensjarken er viden kjent. Mange har nytt godt av hans kunnskap og erfaring, og fortsatt har han full arbeidsdag med reparasjoner av båter og utstyr.
 
Vi vet ikke om noen som gjennom sitt virke har satt et slikt preg på kysten og kystkulturen som Øystein.
 
Vi er glade for å ha Øystein som vårt æresmedlem".